تعریف ونوس در نشان های مختلف

ونوس در قوچ: نویسنده راشل- هوروسکوپ فارسی

 

از نظر ستاره شناسی ، ونوس در قوچ در ضعف است. شتابزده و بی صبر است اما پرشور و با هیجان و همین هیجان ها باعث می شود عجولانه وارد یک رابطه بشوند و یا بهتر بگویم خودشان را ناگاه وسط رابطه ببینند 🙂

ونوس در قوچ مستقل و غیر وابسته در رابطه است و حتی عشق را رقابت می بیند و از برنده شدن در این رقابت لذت می برد. اگر یادتان باشد قوچ نشانی است که مارس سیاره اراده و جنگ بر آن حاکم است و قوچ قادر است تصمیم بگیرد که رابطه را بدست بیاورد و بدست می آورد اما به همان زودی که بدست می آورد حوصله اش هم سر می رود. بخصوص اگر همپای عشقی اش را خیلی وابسته و نیازمند از هر نظر  احساس کند. ونوس در قوچ غیور، شجاع، غیرتمند، گرم و با حرارت است و سریع تحریک احساسی می شود و سریع سرد می شود ونوس در قوچ در رابطه  ماجراجویی می خواهد و دنبال ایده های جدید و عشق ورزی به روش های مختلف است .

تعریف ونوس در نشان های مختلف
error: Content is protected !!