آیا در آسترولوژی تروپیکال ، موقعیت سیارات در آسمان با موقعیت نشان های زودیاک  یکسان است؟

اساس ستاره شناسی‌ غربی بر موقعیت قرار گیری سیارات در آسمان از دیدگاه ناظر زمینی نیست بلکه بر اساس موقعیت خورشید نسبت به زمین است که فصل‌ها را ایجاد می‌کند و این موقعیت همیشه ثابت است. زاویه یی که خورشید  نسبت به خط استوا و مدار راس سرطان و راس جدّی میسازد مشخص کننده شروع نشان‌های زودیاک است. در 21 مارس با استوا صفر درجهٔ میشود که آغازفصل بهار ( قوچ ) است، وقتی‌ در 21 ژوئن در نیمکره شمالی‌ اشعه خورشید بصورت کاملا عمودی  به راس سرطان (زودیاک خرچنگ) می‌رسد شروع تیرماه یا خرچنگ است، بعد دوباره با استوا در 22-23-سپتامبر صفر درجهٔ میشود که شروع لیبرا است، در 21 دسامبر با زاویه 90 درجه  به مدار راس جدّی  یا کپریکورن در 23.5 درجه مدار عرض جغرافیای نیمکره جنوبی زمین میرسد  که شروع زمستان یا دی‌ ماه و همان کپریکورن است و به همین ترتیب این مسیر تکرار میشود و فصل‌ها به وجود می‌‌آیند. مدار راس سرطان( خرچنگ ) و راس جدّی (کپریکورن)  و همینطور استوا همیشه ثابت اند و وضعیت خورشید و زمین هم همیشه به همین منوال است، بنابراین نشان‌های زودیاک تغییر نمیکنند

مبنای آسترولوژی تروپیکال

مبنای آسترولوژی تروپیکال

مبنای آسترولوژی تروپیکال

مبنای آسترولوژی تروپیکال
error: Content is protected !!