اولین سیستم گزارش آنلاین چارت تولد تروپیکال به زبان فارسی

اولین سیستم گزارش آنلاین چارت تولد تروپیکال به زبان فارسی

اولین سیستم گزارش آنلاین چارت تولد تروپیکال به زبان فارسی
چارت تولد

هر شخصی‌ چارت تولدی دارد که مثل اثر انگشت، انحصاری خود شخص می باشد و  وضعیت آسمان و ستارگان را در زمان تولد شخص نشان میدهد. چارت تولد شما شناسنامه روح شماست که  با نگاه کردن به آن نقطه ضعف ها و نقطه قوت های شما ، مسیرهای احتمالی شغلی- درآمدی و تحصیلی ، مهاجرت ، ازدواج و فرزندان ،  تفکرات و باورها و چرخه های کارمایی شما دیده میشود. در نظر داشته باشید چارت تولد سرنوشت از پیش نوشته شما نیست و این خود شما هستید که با تصمیمات خود پتانسیل های مختلف بالقوه را بالفعل می کنید.

نشان رایزینگ یا اسندنت که با علامت اختصاری AC مشخص می شود نشان دهنده  نشانی‌ از زودیاک هست که در زمان تولد شما از شرق در حال بالا آمدن بوده و ظاهر شدن  است .این نشان بسیار مهم است چون رایزینگ شما مرز شروع خانه یک از چارت تولد شماست و خانه تولد شما دوازده خانه دارد که چرخه آغاز آن از خط رایزینگ یا اسندنت است. و تغییرات وضعیت کنونی همیشه روی نشان  رایزینگ بسیار تاثیر گذار هستند. نشان رایزینگ مشخص کننده صفات و ماسک شما در اجتماع و در ارتباط با دیگران هم میباشد . مردم همیشه اول نشان رایزینگ را در شما می بینند و اولین برداشت آنها از شما بر اساس نشان رایزینگ می باشد. مثلا کسی‌ که رایزینگ خوشه  دارد در برخورد اول خیلی‌ خجالتی و ساکت به نظر میرسد اما وقتی‌ او را بیشتر میشناسیم خصوصیات نشان خورشیدیش بیشتر بروز می‌کند

نشانی‌ که ماه در آن قرار دارد نشان دهنده احساسات و ترس هاو نگرانی های شماست. ماه مود احساسی شما را مدیریت می کند. دقیقا وقتی تحت استرس یا هیجان قرار می گیرید نشانی که ماه شما در آن واقع شده خودش را بروز می دهد. به عنوان مثال کسانی که ماه در تارس دارند نیازمند شرایط پایدار و ثابت هستند و کسانی که ماه درکماندار دارند از زندگی یکنواخت بی حوصله میشوند

برای محاسبه رایزینگ و چارت تولد مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده وارد کنید و چارت تولد خود را دریافت کنید. ( مشخصات تولد خود را به میلادی وارد کنید).

وارد کردن ساعت تنها کافی نیست. حتما ساعت و دقیقه را وارد کنید وگرنه سیستم به شما جواب نمی دهد. اگر دقیقه را نمی دانید حدودی وارد کنید. اگر زمان تولد را اصلا نمی دانید مربع کوچک زیر قسمت ساعت و دقیقه را تیک بزنید.

اگر شهر شما در لیست نیست مرکز استان خود را وارد کنید.

علامت  AC مشخصه رایزینگ یا همان اسندنت است. پس از اینکه چارت خود را درآورید به قسمتی از وبسایت که تعریف خورشید و رایزینگ در دوازده نشان را نوشته مراجعه کنید تا مشخصه نشان خورشیدی و رایزینگ خود را بخوانید تا خود را بهتر بشناسید. نشان رایزینگ پوسته خارجی و اجتماعی شماست و نشان خورشید پوسته درونی تر شماست که افراد نزدیک به حریم خصوصی شما آنرا می بینند. 

 

تاریخ تولد
زمان دقیق تولد

اگر تاریخ تولد را نمی دانید این مربع را تیک بزنید.*

UTC time offset:

راهنمایی : مطمئن شوید که اختلاف ساعت جهانیUTC time offsetدرست باشد. اگر نادرست است آنرا تغییر دهید.

* هشدار: اگر ساعت تولد را نمی دانید چارت تولد شما موقعیت ها و تعاملات ماه ، رایزینگ ، ام سی ، ورتکس و همینطور موقعیت سیارات در خانه های چارت را نشان نخواهد داد.

 

 

 

اولین سیستم گزارش آنلاین چارت تولد تروپیکال به زبان فارسی
error: Content is protected !!